Plastikkirurgi

Flera decennier av erfarenhet.

Bröstförstoring

Plastikkirurgen med lång erfarenhet på Sophiahemmet i Stockholm.  

Erbjudande

Bröstförstoring 32.000kr (36.000 + proteser)

Inklusive

 • Narkos
 • Implantat Motiva Round
 • Silikonstift IMPROSCAR
 • Återbesök
 • Kostnad för nybesök dras av vid bokning
 •  

Extra

 • Implantat Motiva Ergonomix + 4.000kr
 • Trygghetsgaranti + 4.000kr
 •  

OBS går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Erbjudandet gäller t.o.m 31/12-19. 
Förlängt erbjudande t.o.m. 14/2-2020

Bröstförstoring

snabb information
 • Tid på kliniken: 4-8 timmar
 • Operationstid: 0,5-1 timmar
 • Sjukskrivning: 1-2 veckor
 • Börja träna: 4 veckor
 • Narkos: Ja

SÄKERT

I trygg & omvårdande miljö.

Bröstförstoring i Stockholm

Skälen till att förstora brösten kan vara många. Det kan dels handla om att formförändra brösten, rätta till asymmetrier, öka volymen eller en kombination av uppräknade önskemål. Många önskar även att få utfyllnad på ovansidan av brösten efter tex. graviditet och amning. Med hjälp av implantat kan man i vissa fall motverka ett visst häng av bysten genom att fylla ut med implantat.

Bröstförstoring är en operation som görs av kvinnor i alla åldrar men majoriteten av de som genomför operationen är mellan 20-40. Ofta önskar kvinnor genomföra en bröstförstoring efter graviditet men volymökning kan också vara ett ensamt skäl. Skälet till din operation är personligt och du ska ta god tid att tänka igenom ditt beslut. Under din konsultation kommer du tillsammans med din plastikkirurg gå igenom de olika risker och komplikationer som finns förknippade med ingreppet. Du kommer även kunna förklara vad du vill uppnå med bröstförstoringen och din plastikkirurg kommer att berätta vad som är möjligt utifrån dina anatomiska förutsättningar.

Innan din bröstförstoring

När du kommer till oss så börjar vi alltid med en konsultation. Under konsultationen så pratar vi om ingreppet och din önskan om att genomföra en bröstförstoring. Du får ställa alla dina frågor och vi pratar om vad du kan förvänta dig för resultat utifrån dina önskemål. Vi pratar även om priset och när det finns operationstid om så önskas. Innan du träffar din plastikkirurg så fyller du i en hälsodeklaration där frågor kring din hälsa och eventuella sjukdomar finns. Du kan få med dig papper hem kring hur det går till rent praktiskt från någon av våra mottagningssjuksköterskor. Vi skickar alltid information kring hur du ska förbereda dig inför en operation utfall du väljer att gå vidare och genomföra din bröstförstoring.

Operationen

Operation utförs som dagkirurgi i narkos. Snittet läggs vanligtvis i fåran under bröstet och protesen placeras oftast i en ficka under bröstmuskeln. Denna typ av snittplacering är väldigt diskret samtidigt som plastikkirurgen kan skapa en precis ficka. Smärtor efter operation är vanliga men oftast bara ett par dygn. Patienten får smärtstillande att ta hemma. Stygnen tas efter en vecka på kliniken och för patienter som rest lång väg kan resorberbara (självupplösande) suturer användas, alternativt kan stygnen tas på en vårdcentral.

Implantat och tekniker vid bröstförstoring

Mentor är ett implantatmärke som är godkänt i både USA och Europa. Mentor har funnits i ungefär 30 år och har under lång tid varit en guldstandard i världen för bröstimplantat. Mentorimplantat finns både som runda och droppformade och garantiprogrammen från Mentor är både långa och generösa.

Motiva är ett bröstimplantat märke som nu används av många kliniker i Sverige. Implantaten har en fastare gel och mjukare gel. Ergonomiximplantaten ger känslan av ett mera naturligt bröst. Motiva är det modernaste bröstimplantatet på marknaden och det finns ett stort antal fördelar med de tekniker som introducerats av implantattillverkaren.

Vi utför bröstförstoring med implantat från Mentor och Motiva. Implantaten är välbeprövade och har olika egenskaper vilket gör att de kan vara lämpliga för olika patienter. Proteserna är av silikongel med knottrig eller slät yta. Operation utförs som dagkirurgi i narkos. Snittet läggs vanligtvis i fåran under bröstet och protesen placeras oftast i en ficka under bröstmuskeln. Denna typ av snittplacering är väldigt diskret samtidigt som plastikkirurgen kan skapa en precis ficka. Smärtor efter operation är vanliga men oftast bara ett par dygn. Patienten får smärtstillande att ta hemma. Stygnen tas efter en vecka på kliniken och för patienter som rest lång väg kan resorberbara (självupplösande) suturer användas, alternativt kan stygnen tas på en vårdcentral.

Hos vissa kvinnor utvecklas inte brösten normalt. Detta kan ha ärftliga orsaker. Hos andra sker en utarmning av brösten efter amning. I båda fallen kan en förstoringsplastik bli aktuell. Syftet är att skapa en balans mellan bröst- och höftparti. Hos vissa patienter föreligger en asymmetri mellan brösten. I dessa fall kan olika storlek på proteserna kompensera för skillnaden och skapa symmetri mellan brösten.

Innan en bröstförstoring genomförs provar patienten olika modeller för att se vilken storlek som känns bekväm. Man kan även göra ett s.k. ristest varvid en känd mängd ris läggs i plastpåsar som placeras i behån. Med kläder på får patienten sedan utvärdera vilken storlek som passar bäst. I samråd med doktorn bestäms därefter lämplig storlek dels med hänsyn till resultatet av ristestet och dels efter de anatomiska förutsättningarna.

Moderna proteser är gjorda av silikon, en kiselförening. Silikonproteser har använts i 40 år. En stor mängd vetenskapliga arbeten har gjorts för att ta reda på hur silikonet påverkar kroppen. Inte i något vetenskapligt arbete har man kunnat påvisa något samband mellan silikon och sjukdom. Idag används på vår klinik uteslutande proteser med något fastare gel som brukar jämföras med konsistensen hos gele´hallon.

Protesen kan antingen vara rund eller droppformad s.k. anatomisk. Tyvärr händer det att proteserna roterar i sina fickor och är de då av den anatomiska typen är risken stor för en deformering av bröstet. Samtliga proteser har en knottrig, texturerad yta för att minska risken för hårda bröst s.k. kapselkontraktur. Koksaltprotesen som fylles med saltlösning är idag inte lika vanligt förekommande. Den ger oftare problem med veckbildning och eftersom det vanligtvis finns en liten mängd luft i vätskan kan den även ge ifrån sig ett kluckande ljud.

Det finns i princip tre olika vägar att lägga in en protes. Antingen görs ett snitt i armhålan eller i vårtgårdskanten eller så läggs snittet i vecket under bröstet. Det sista alternativet är idag det mest använda eftersom det ger ett mycket diskret ärr och rent kirurgiskt ger en bra åtkomlighet av det område bakom bröstet där en ficka skall skapas för protesen.

Vanliga frågor

Dr Leif Gylbert leg.läk., specialist i plastikkirurgi, utbildad på Karolinska Institutet, verksam på Plastikkirurgiska Kliniken Karolinska Sjukhuset sedan slutet av 70-talet fram till 1994. Huvudinriktning bröstkirurgi och mikrokirurgi. Disputerade 1989 vid Karolinska Institutet på en avhandling om bröstkirurgi med speciell inriktning på bröstförstoring. Parallellt bedrevs privat verksamhet med estetisk plastikkirurgi.

Driver sedan 1995 plastikkirurgisk klinik vid Sophiahemmet med i huvudsak estetiska operationer samt även hudföryngring, injektionsbehandlingar.
Leif Gylbert är medlem i Sveriges Läkarförbund, Svensk Plastikkirurgisk Förening, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Nordisk Plastikkirurgisk Förening samt International Society for Aesthetic Plastic Surgery.

Ledstjärnan för vårt arbete är att optimera patientens livskvalitet, såväl fysisk som psykisk. Vår ambition är att bemöta patienten med förståelse och kunskap samt att utföra de åtgärder som behövs på basen av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår målsättning är ett resultat som under givna förutsättningar motsvarar patientens förväntan. Vårt mål – nöjda patienter

Sjuksköterskor vid mottagningen är syster Jeanette samt syster Lena specialutbildade inom plastikkirurgi som med koordinatorsamtal noggrant informerar patienten före operationen. På mottagningen arbetar även Catharina undersköterska samt Eva läkarsekreterare. Alla medarbetare i vår personal har lång och gedigen erfarenhet från både den privata och allmänna vården. Vidareutbildning av personal är något vi ständigt arbetar med för att kunna erbjuda våra patienter högsta möjliga kompetens.

Övrig sjukvårdspersonal på operationsavdelningar och vårdavdelningar arbetar under Sophiahemmets regim och innefattar bland annat specialistutbildade läkare och sjuksköterskor i anaestesi, operationssköterskor m.fl.

När du kommer till oss så ska du förvänta dig ett bra bemötande,
professionell medicinsk bedömning, mycket bra resultat utifrån dina förutsättningar och ett fortsatt positivt bemötande efter operation. Hos oss får du alltid träffa en specialist i plastikkirurgi. Oftast blir du även informerad av en koordinator, en specialistutbildad sjuksköterska. När du fått all information och du vill gå vidare får du hjälp att planera för den operation som vi kommit överens om. Priset du får innehåller allt som behövs förutom eventuella laboratorie- och medicinkostnader.

Innan du bestämmer dig för att operera dig så ska du först och främst ha en konsultation. En konsultation hos oss går till så att du först får komma på ett koordinatorsmöte till en av våra sjuksköterskor. Du får då allmän information om ingreppet samt vad du bör tänka på innan och efter operationen. Detta möte tar ungefär 30 – 45 minuter. Därefter får du träffa vår plastikkirurg för närmare information kring operationen samt kostnad för en eventuell operation. Mötet tar vanligtvis 15 minuter. Kostnaden för en konsultation är 500 kr. Under mötet så kommer du att få all information kring det ingrepp du är intresserad av. Du kommer få veta vilka eventuella risker och komplikationer som kan uppstå, vad du kan förvänta dig innan och efter operationen och hur resultatet kan komma att bli utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Konsultationen är nödvändig att genomföra om man tänkt sig att göra en operation. Vid konsultationen får du framföra dina önskemål och vi informerar dig om det aktuella
ingreppet och vad du kan förvänta dig för resultat. I vissa fall, vid mindre ingrepp kan vi erbjuda en så kallad telemetrisk konsultation där plastikkirurgen utgår ifrån bilder som du skickat. Detta kan exempelvis vara mindre ärrkorrigering eller pigmentförändring.

Om man önskar få en plastikoperation utförd måste man först ha en konsultation vilket som regel går att erbjuda inom ett par veckor. När det sedan kommer till själva operationstillfället så är den genomsnittliga väntetiden 3-5 veckor men varierar beroende på ingreppets art och omfattning. Man kan också sätta upp sig på en väntelista vilket innebär att man kan få en snabbare operationstid om någon skulle vara sjuk och inte kan komma på sin operationsdag.

Vi kan operera patienter som inte ännu fyllt 18. Det krävs alltid en konsultation tillsammans med vårdnadshavare där vi går igenom dina förutsättningar och önskemål inför en operation, ibland görs bedömningen att man bör vänta med operation till ett senare tillfälle men oftast kan man planera för åtgärden direkt.

SHS_plastik_Leif_Gylbert_001_1200x800-1067x800
i TRYGG & OMVÅRDANDE MILJÖ:

Dr. Leif Gylbert

Vår klinik är belägen på Sophiahemmet i Stockholm som är Sveriges största privatsjukhus. Där har vi tillgång till nybyggda moderna operationssalar samt nyrenoverade vårdavdelningar med kunnig personal. Vi utför en mängd olika plastikkirurgiska ingrepp såsom ansiktslyft, fettsugningar, bröstförstoring, bröstförminskning, bröstlyft, pannlyft, ögonlocksplastik och mycket mer. Kvalitet står i fokus och vår målsättning är att varje patient ska känna sig såpass nöjd att vi blir rekommenderade till vänner och bekanta.

Information angående Coronapandemin.

Verksamheten på Plastikkirurgen Sophiahemmet följer de råd och anvisningar som ges av Folkhälsomyndigheten m.fl. Våra öppettider och mottagningar fungerar som vanligt och vi har fortsatt operationsverksamhet som tidigare.

Med hänsyn till risken för smittspridning flyttar vi en del av våra efterkontroller till ett senare datum. Vår personal är ej i arbete vid tecken på förkylning. Vi uppskattar att du följer allmänna råd och inte besöker oss om du inte känner dig helt frisk.

För ytterligare information och rådgivning ber vi dig kontakta oss på tel 08-210101. Du kan även inhämta information på Sophiahemmets hemsida www.sophiahemmet.se/sjukhus.