Bröstreduktion av stora bröst utförs under narkos och operationen tar c:a 1,5 tim. Före operationen görs snittmarkeringar på brösten. Vävnad som tas bort vägs för att uppnå bästa möjliga symmetri. Såren sys med dels tråd som kroppen löser upp själv efter 4-8 veckor, dels glatt nylontråd i hudkanten som tas bort efter c:a 10 dagar. Ärren bör tejpas minst 3 månader efter operation för bästa möjliga resultat. Sugdrän placeras i brösten för att evakuera blod och vätska. Dessa kan tas bort samma dag eller dagen efter. Ett tejpförband läggs över brösten. Som regel skickas borttagen vävnad till mikroskopisk analys. Smärtan efter bröstreduktion är minimal eller måttlig och smärtlindrande medicin tas vid behov. Efterkontroller sker 2-3 ggr under första året.