Örjan Gribbe – En av Sveriges populäraste bröstkirurger

Plastikkirurg Örjan Gribbe är den kirurg som gjort flest bröstoperationer i Europa under de senaste åren och är troligen en av Sveriges populäraste plastikkirurger.
Innehållsförteckning: Örjan Gribbe – En av Sveriges populäraste bröstkirurger
örjan gribbe - sveriges populäraste bröstkirurg

Plastikkirurg Örjan Gribbe är den kirurg som gjort flest bröstoperationer i Europa under de senaste åren och är troligen Sveriges populäraste plastikkirurg, om man ska tro de patienter som genomfört ingrepp hos honom.

Örjans ”hemliga recept” till framgång och hans populäritet tror han är hans sätt att genomföra den viktiga konsultationen.

Vi träffas på hans mottagningsrum på Plastikkirurgen Stockholm en kall vinterdag för en intervju. Lär känna Örjan Gribbe och varför han anser att konsultationen är halva resan vid en bröstoperation.

Hur och när blev du intresserad av plastikkirurgi?

Örjan brister ut i ett stort leende och svarar snabbt.

Jag var 14 år och jag kommer precis ihåg var och när. Det var på Arlanda och jag skulle resa med min gudmor till USA och hon köpte en vetenskaplig tidning där jag hittade en artikel om plastikkirurgisk rekonstruktion. Jag blev fascinerad. Sedan den dagen visste jag vad jag ville bli när jag blev stor – plastikkirurg.

Intresset och tankarna på plastikkirurgi låg och grodde under hela gymnasietiden och hans gudmor försåg Örjan med läroböcker inom just plastikkirurgi. Detta resulterade i ett gymnasiearbete om just plastikkirurgi. Resten är som man brukar säga – historia.

kirurg örjan gribbe

Hur länge har du arbetat som plastikkirurg?

Jag fick min läkarlegitimation 2001 och jag har arbetat som plastikkirurg sedan 2002. Och sedan 2006 som plastikkirurgspecialist. Har även disputerat vid Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi samt Institutionen för Molekylmedicin och kirurgi.

Du har ju specialiserat dig på bröstoperationer. Hur kommer det sig?

Örjan svarar snabbt.

Jag har en fallenhet för bröstoperationer och jag tycker om hela processen; konsultation, rådgivning och operation. Jag hjälper patienten att hitta rätt implantat för att nå rätt resultat. Det är även en stor variation på operationerna vilket är mycket inspirerande.

Hur många ingrepp gör du per år?

Jag har under det senaste årtiondet gjort mellan 500 till 600 operationer per år. Det är, utan att för den sakens skull skryta, flest genomförda operationer i Europa för en kirurg. Det känns som ett gott betyg från mina patienter.

Varför ska man göra en konsultation med dig innan man går vidare i processen?

Konsultationen är halva ”grejen”, denna lägger grunden för en nöjd patient, hävdar Örjan. Jag får genom mötet en känsla av vilket resultat patienten önskar och det är vitalt för mig att patienten också förstår hur resultatet kan bli. Viktigt för mig är att resultatet diskuteras fram. Jag tror att hemligheten till min framgång inom bröstkirurgi är kombinationen av mina konsultationer och skicklig kirurgi.

Så du anser att konsultationen är nyckeln till ett framgångsrikt resultat?

Ja definitivt. Många patienter vet inte vad de vill ha för resultat, därför är det viktigt att under konsultation ställa utmanande frågor gällande önskemål om bröstens slutliga utseende. För många kvinnor blir det först under konsultationen mer verkligt hur slutresultatet kan bli. En konsultation tar ca 45 minuter och ibland behövs mer än en konsultation. Allt för att patienten ska känna sig trygg inför sin operation.

Under en konsultation hos mig är patienten delaktig i processen med val av implantat, min roll är att styra så att det inte blir fel, exempelvis undvika fel vid val av implantat eller för stora/små implantat.

I hur stor grad skulle du säga att ”kemin” mellan dig och din patient är viktig?

I allra högsta grad. Jag vill att vi ska förstå varandra. Det är till stor del frågan om att redan under konsultationen bygga ett förtroende.

Du är medlem i bland annat Svensk Estetisk Förening för Plastikkirurgi, varför är det viktigt?

Alla medlemmar i SFEP har minst fem års tjänstgöring, utbildning inom området samt egen erfarenhet och kunskap om de olika estetiska ingreppen.

Som medlem ska jag vidareutbilda mig årligen, via utbildningsdagar i föreningens regi och genom att delta i internationella kurser och kongresser. Jag ser medlemskapet i SFEP som en kvalitetsstämpel vilket är viktigt för mig.

plastikkirurg örjan gribbe samtalar med patient

Vad är bäst med ditt jobb?

Svaret kommer snabbt.

Mötet med patienten och förmånen möta nöjda patienter. Jag gillar fortfarande operationerna, det är en variation i varje operation då det är en utmaning att varje gång skapa bästa möjliga resultat.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Mina dagar kan generellt delas in i konsultations- och operationsdagar. Under en konsultationsdag träffar jag patient och pratar med henne om önskemål och förväntningar, svarar på frågor, provar implantat.

En operationsdag träffar jag patient igen och vi pratar igenom vad som kommer att ske under ingreppet, jag svarar också på eventuella frågor. För planering av operation ritar jag med en tuschpenna var jag ska lägga snitt och implantatfickor. Efter detta är det tid för operation.

Säger du vid något tillfälle nej till operation?

Ja det händer och det gäller oftast om patienten jag möter har orealistiska förväntningar. Jag vill inte göra patienten besviken så då säger jag nej till operation.

Vissa väljer att åka till Turkiet eller Baltikum för att genomgå en operation. Vad är dina tankar gällande detta?

Väljer du att utföra din bröstoperation utomlands missar du den mycket viktiga konsultationen. Konsultationen är, som jag nämnde tidigare, ett oerhört viktigt steg både för patient och kirurg, det är halva ”grejen”. Jag kan inte nog framhålla detta, säger Örjan.

Sker ingreppet på distans, exempelvis i Baltikum eller Turkiet, är det mycket svårare att få ett grepp om både kirurg och vård innan operation. Vilka säkerhetsrutiner finns? Hur ser lokalerna ut? Hur kunnig är kirurgen? Hur seriös känns kliniken?

Det finns definitivt en trygghetsaspekt här, fortsätter Örjan. Och glöm inte språket, är du fullt komfortabel att bara få kommunicera med din kirurg på exempelvis engelska?

Kan du nämna en vanlig orsak till att man väljer att genomgå en bröstoperation?

Anledningarna kan vara flera men de vanligaste är att mina patienter har bröst som förlorat volym efter amning eller att de anser sig ha små bröst.

Hur vet man om man är en lämplig kandidat för en bröstförstoring?

Örjan funder kort innan han svarar.
Förutom ett bra hälsotillstånd är det viktigt att patienten har ett hum om vad för bröst hon vill ha.

Plastikkirurg Örjan Gribbe implantatrådgivning

Varför ska jag välja Örjan Gribbe och Plastikkirurgen Stockholm om jag söker en bröstoperation?

Doktor Örjan svarar snabbt.
Jag har mycket lång erfarenhet av just bröstoperationer, jag är mån om att alla patienter blir väl omhändertagna och förstådda. Vi är en mindre klinik och det innebär att alla patienter blir sedda och får ett personligt bemötande.

Slutligen, jag antar du får mycket positiv feedback och beröm från dina patienter?

Örjan ler med hela ansiktet och säger:
Ja! Jag får ofta spontant beröm och kommentarer från mina patienter. Kommentarer som ”du har förändrat mitt liv”, ”det bästa jag gjort” och ”du får mig att känna mig viktig” har Örjan hört flera gånger under sin drygt 20 åriga karriär som plastikkirurg.

Inte så konstigt att doktor Örjan Gribbe är så populär.