Johan Ullman

Narkosläkare
Johan utbildade sig vid Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset och blev legitimerad läkare 1983. Därefter fortsatte Johan med specialistutbildning i narkos och intensivvård med examen 1987.

Johans arbetsuppgifter

Vid operation har narkosläkaren högsta ansvar och kompetens för sövningen men delegerar en del av arbetsuppgifterna till narkossköterskor. 

Lär känna Johan

Sedan 1980-talet har Johan arbetat på Karolinska Sjukhuset och var ”visiting professor” i Portland Oregon, USA 1993-94. Johan disputerade 1993 och blev docent 2003.

temp personal

Johans målsättning

Under många år har jag arbetat privat på olika privatkliniker i Stockholm och har alltid varit mycket intresserad av säkerhet och kvalitet. Vi gör det bästa för alla patienter.

Populära behandlingar

Nedan finner du våra allra mest populära plastikkirurgiska ingrepp.