Anders Östlund

Narkosläkare

Anders har lång erfarenhet som narkosläkare, drygt 35 år, och har framför allt varit verksam på Karolinska Sjukhuset i Solna bland annat som överläkare.

Anders arbetsuppgifter

Vid operation har narkosläkaren högsta ansvar och kompetens men delegerar en del av arbetsuppgifterna till narkossköterskor. Narkosläkaren är expert på att ge olika typer av bedövningar.

Lär känna Anders

Anders har många strängar på sin lyra och har dessutom bland annat arbetat som narkosläkare i USA, varit fartygsläkare på kryssningsfartyg (Royal Caribbean Cruise Line). Samt tjänstgjort som helikopterläkare på ambulanshelikopter och som dykläkare inom svenska flottan.

Under årens lopp har Anders dessutom haft en rad narkosläkaruppdrag inom privat vård (bland annat Sophiahemmet och Stockholm Spine Center).

Anders Östlund - Narkosläkare

Anders målsättning

Att ge patienten en skonsam narkos där den medicinska säkerheten är högst prioriterad så patienten kan känna sig trygg inför det kirurgiska ingreppet.