Plastikkirurgi

Flera decennier av erfarenhet.

Fractional-laser

Plastikkirurgen med lång erfarenhet på Sophiahemmet i Stockholm.  

SÄKERT

I trygg & omvårdande miljö.

Kort om laserbehandlingar

Laserteknologins utveckling är mycket snabb. Efter 1990-talet började den estetiska lasermarknaden att expandera.En laser producerar ljus. Ljus är en del av det som kallas elektromagnetisk strålning. Alla typer av ljus kan påverka våra celler på olika sätt.Till skillnad mot en IPL till
exempel så har lasern en enda våglängd vilket betyder att det är ett s.k smalbandigt ljus. Det finns olika typer av lasrar, de som kallas för icke-ablativ fractional laser och ablativ laser är exempel på dessa. Olika typer av lasrar används till olika typer av ändamål.
Vi använder oss av icke-ablativ Fractional laser Star Lux 1540 från Palomar Medical.

Skin Rejuvenation – hudföryngring/hudförbättring med Fractional laser

Med icke-ablativ fractional laser menas att endast en del – fraction- av huden penetreras av laserstrålar (ljus) och runt om dessa strålar sparas huden intakt. Denna intakta hud hjälper till vid återuppbyggandet av den behandlade delen av huden. Dessa intakta/opåverkade hudceller ger sedan upphov till ny frisk vävnad med kollagennybildning och ökad elasticitet som följd i det behandlade området.
Alla hudtyper kan behandlas snabbt, effektivt och säkert. Fractional laser ger idag de bästa resultaten för att hudföryngra, minimera akneärr, kirurgiska ärr, mindre rynkor/fina linjer, förbättra hudbristningar samt strama upp huden. Fractional laser med Star Lux 1540 är idag en väldokumenterad dermatologisk laser med patenterad och överlägsen teknik för just icke-ablativ hudföryngring. Lasern är
framtagen för att ersätta tidigare framgångsrik ablativ laser (laserslipning) men utan dess långa rekonvalescens och ger avsevärt mindre risk för oönskade biverkningar såsom blödningar, infektioner, ärrbildning och pigmentförändringar.
För bästa resultat, beroende på din hudstruktur och hudbesvär, kan denna
behandling med fördel kombineras med IPL

Området ska vara fritt från krämer och täckande medel. Du ska inte vara solbränd eller ha använt BUS (brun utan sol) innan första behandlingen och därefter under hela behandlingstiden samt 4 v efter sista behandling.

Området som ska behandlas undersöks av behandlaren och lämpligt behandlingsdjup samt energinivå väljs utifrån tillståndet och hudens förutsättningar. Området gås sedan över med laserstrålen 3-5 gånger per behandlingstillfälle beroende på indikation.

Sjuksköterskor vid mottagningen är syster Jeanette samt syster Lena specialutbildade inom plastikkirurgi som med koordinatorsamtal noggrant informerar patienten före operationen. På mottagningen arbetar även Catharina undersköterska samt Eva läkarsekreterare. Alla medarbetare i vår personal har lång och gedigen erfarenhet från både den privata och allmänna vården. Vidareutbildning av personal är något vi ständigt arbetar med för att kunna erbjuda våra patienter högsta möjliga kompetens.

Övrig sjukvårdspersonal på operationsavdelningar och vårdavdelningar arbetar under Sophiahemmets regim och innefattar bland annat specialistutbildade läkare och sjuksköterskor i anaestesi, operationssköterskor m.fl.

Medan ljuset (strålen) levereras till hudens översta lager uppstår en stickande känsla i slutet av varje puls. Hudens kyls ned samtidigt som ljuspulsen levereras för att minimera obehaget. Ingen premedicinering såsom smärtlindrande har visat sig behövas men kan naturligtvis användas i form av bedövningssalva och/eller smärtstillande receptfri tablett.

Behandlat området kyls av noga efter avslutad behandling och instruktioner om fortsatt omhändertagande ges. Rodnad och initialt även liten svullnad uppstår. Svullnaden avklingar inom någon timme medan den starka rodnaden kvarstår oftast i 24 timmar. En svag rodnad kan dock kvarstå i några dagar som uttryck för pågående reparation vilken dämpas av successivt och huden återfår sin normala ton. Ingen rekonvalescens eller sjukskrivning är nödvändig och du kan återgå till arbetet i princip samma dag eller dagen efter beroende på hur stort område som har behandlats.

Huden bör återfuktas regelbundet. Du ska undvika sol, solarium och BUS under hela behandlingstiden och 4 veckor efter avslutad behandling. Smink går bra att använda efter några timmar. Undvik även fysisk aktivitet de närmsta 24 timmarna samt att bada bastu.

Skin Rejuvenation med Star Lux 1540 ger beroende på indikation varierande grad av förbättring kort tid efter varje behandlingstillfälle. Efter avslutad behandlingsserie fortsätter resultatet att förbättras i ytterligare några månader (3-6mån) för att sedan bibehållas i flera år. Hållbarheten av resultatet kan variera beroende på din huds naturliga åldrandeprocess och livsstil.

3-4 behandlingar med 3-4 veckors intervall är det som rekommenderas.

Behandlingen tar allt mellan 30 och 90 minuter beroende på storleken av det området som skall behandlas.

Prislista

FUnctional laser / per behandling
  • Helt ansikte 7500:-
  • Kind/Kinder 2800/5100:-
  • Panna 3300:-
  • Periorala området (överläpp,underläpp, nasolabialveck) 4200:-
  • Ögonpartiet 3300:-
  • Över- eller underläpp 2000:- 3800:- för båda
  • Haka 2500:-
  • Käke(käklinje)/Käkar 2500:-/4800:-

Vanliga frågor

Dr Leif Gylbert leg.läk., specialist i plastikkirurgi, utbildad på Karolinska Institutet, verksam på Plastikkirurgiska Kliniken Karolinska Sjukhuset sedan slutet av 70-talet fram till 1994. Huvudinriktning bröstkirurgi och mikrokirurgi. Disputerade 1989 vid Karolinska Institutet på en avhandling om bröstkirurgi med speciell inriktning på bröstförstoring. Parallellt bedrevs privat verksamhet med estetisk plastikkirurgi.

Driver sedan 1995 plastikkirurgisk klinik vid Sophiahemmet med i huvudsak estetiska operationer samt även hudföryngring, injektionsbehandlingar.
Leif Gylbert är medlem i Sveriges Läkarförbund, Svensk Plastikkirurgisk Förening, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Nordisk Plastikkirurgisk Förening samt International Society for Aesthetic Plastic Surgery.

Ledstjärnan för vårt arbete är att optimera patientens livskvalitet, såväl fysisk som psykisk. Vår ambition är att bemöta patienten med förståelse och kunskap samt att utföra de åtgärder som behövs på basen av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår målsättning är ett resultat som under givna förutsättningar motsvarar patientens förväntan. Vårt mål – nöjda patienter

Sjuksköterskor vid mottagningen är syster Jeanette samt syster Lena specialutbildade inom plastikkirurgi som med koordinatorsamtal noggrant informerar patienten före operationen. På mottagningen arbetar även Catharina undersköterska samt Eva läkarsekreterare. Alla medarbetare i vår personal har lång och gedigen erfarenhet från både den privata och allmänna vården. Vidareutbildning av personal är något vi ständigt arbetar med för att kunna erbjuda våra patienter högsta möjliga kompetens.

Övrig sjukvårdspersonal på operationsavdelningar och vårdavdelningar arbetar under Sophiahemmets regim och innefattar bland annat specialistutbildade läkare och sjuksköterskor i anaestesi, operationssköterskor m.fl.

När du kommer till oss så ska du förvänta dig ett bra bemötande,
professionell medicinsk bedömning, mycket bra resultat utifrån dina förutsättningar och ett fortsatt positivt bemötande efter operation. Hos oss får du alltid träffa en specialist i plastikkirurgi. Oftast blir du även informerad av en koordinator, en specialistutbildad sjuksköterska. När du fått all information och du vill gå vidare får du hjälp att planera för den operation som vi kommit överens om. Priset du får innehåller allt som behövs förutom eventuella laboratorie- och medicinkostnader.

Innan du bestämmer dig för att operera dig så ska du först och främst ha en konsultation. En konsultation hos oss går till så att du först får komma på ett koordinatorsmöte till en av våra sjuksköterskor. Du får då allmän information om ingreppet samt vad du bör tänka på innan och efter operationen. Detta möte tar ungefär 30 – 45 minuter. Därefter får du träffa vår plastikkirurg för närmare information kring operationen samt kostnad för en eventuell operation. Mötet tar vanligtvis 15 minuter. Kostnaden för en konsultation är 500 kr. Under mötet så kommer du att få all information kring det ingrepp du är intresserad av. Du kommer få veta vilka eventuella risker och komplikationer som kan uppstå, vad du kan förvänta dig innan och efter operationen och hur resultatet kan komma att bli utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Konsultationen är nödvändig att genomföra om man tänkt sig att göra en operation. Vid konsultationen får du framföra dina önskemål och vi informerar dig om det aktuella
ingreppet och vad du kan förvänta dig för resultat. I vissa fall, vid mindre ingrepp kan vi erbjuda en så kallad telemetrisk konsultation där plastikkirurgen utgår ifrån bilder som du skickat. Detta kan exempelvis vara mindre ärrkorrigering eller pigmentförändring.

Om man önskar få en plastikoperation utförd måste man först ha en konsultation vilket som regel går att erbjuda inom ett par veckor. När det sedan kommer till själva operationstillfället så är den genomsnittliga väntetiden 3-5 veckor men varierar beroende på ingreppets art och omfattning. Man kan också sätta upp sig på en väntelista vilket innebär att man kan få en snabbare operationstid om någon skulle vara sjuk och inte kan komma på sin operationsdag.

Vi kan operera patienter som inte ännu fyllt 18. Det krävs alltid en konsultation tillsammans med vårdnadshavare där vi går igenom dina förutsättningar och önskemål inför en operation, ibland görs bedömningen att man bör vänta med operation till ett senare tillfälle men oftast kan man planera för åtgärden direkt.

SHS_plastik_Leif_Gylbert_001_1200x800-1067x800
i TRYGG & OMVÅRDANDE MILJÖ:

Dr. Leif Gylbert

Vår klinik är belägen på Sophiahemmet i Stockholm som är Sveriges största privatsjukhus. Där har vi tillgång till nybyggda moderna operationssalar samt nyrenoverade vårdavdelningar med kunnig personal. Vi utför en mängd olika plastikkirurgiska ingrepp såsom ansiktslyft, fettsugningar, bröstförstoring, bröstförminskning, bröstlyft, pannlyft, ögonlocksplastik och mycket mer. Kvalitet står i fokus och vår målsättning är att varje patient ska känna sig såpass nöjd att vi blir rekommenderade till vänner och bekanta.

Information angående Coronapandemin.

Verksamheten på Plastikkirurgen Sophiahemmet följer de råd och anvisningar som ges av Folkhälsomyndigheten m.fl. Våra öppettider och mottagningar fungerar som vanligt och vi har fortsatt operationsverksamhet som tidigare.

Med hänsyn till risken för smittspridning flyttar vi en del av våra efterkontroller till ett senare datum. Vår personal är ej i arbete vid tecken på förkylning. Vi uppskattar att du följer allmänna råd och inte besöker oss om du inte känner dig helt frisk.

För ytterligare information och rådgivning ber vi dig kontakta oss på tel 08-210101. Du kan även inhämta information på Sophiahemmets hemsida www.sophiahemmet.se/sjukhus.