Plastikkirurgi

Första steget mot din trygga operation

Boka konsultation

Plastikkirurgen med lång erfarenhet på Sophiahemmet i Stockholm.  

Boka tid

Konsultation plastikkirurg inkl koordinatorinformation – 500:-

Andrahandsutlåtande (Second opinion) – 500:-

Uteblivet besök debiteras med 500kr

Information angående Coronapandemin.

Verksamheten på Plastikkirurgen Sophiahemmet följer de råd och anvisningar som ges av Folkhälsomyndigheten m.fl. Våra öppettider och mottagningar fungerar som vanligt och vi har fortsatt operationsverksamhet som tidigare.

Med hänsyn till risken för smittspridning flyttar vi en del av våra efterkontroller till ett senare datum. Vår personal är ej i arbete vid tecken på förkylning. Vi uppskattar att du följer allmänna råd och inte besöker oss om du inte känner dig helt frisk.

För ytterligare information och rådgivning ber vi dig kontakta oss på tel 08-210101. Du kan även inhämta information på Sophiahemmets hemsida www.sophiahemmet.se/sjukhus.