Plastikkirurgi

Bilder på våra patienters resultat

Bildgalleri

Slutresultatet av operationen varierar beroende på patients förutsättning, läkningsförmåga, arvsanlag och livsstil.  

Beautiful Adult Woman Looking at Camera

Ögonplastik

Kvinna, 61år, ögonlocksplastik.

Före

efter

EFTER​

Kvinna 44 år med tunga ögonlock och ständig huvudvärk

Ögonbrynslyft och därefter kompletterat med ögonlocksplastik, efter operation mindre huvudvärk

Före

efter ögonbrynslyft

EFTER​ ögonbrynslyft

efter ögonlocksplstik

EFTER​ ögonlocksplastik

Man 47 år före och efter ögonbrynslyft

Före

efter

EFTER​

Näsplastik

Kvinna 45 år, sänkning av näsrygg.

Före

efter

EFTER​

Kvinna 28 år, önskar minska bredden på brosknäsan och lyft tippen något.

Före

efter

EFTER​

Bröstförstoring

Kvinna 40 år, tre barn, bröstförstoring + lyft, Motiva Round 360 cc bakom muskeln.

Före

efter

EFTER​
Kvinna 37 år, tre barn, bröstförstoring Motiva Ergonomix 380 cc bakom muskeln.

Före

efter

EFTER​

Kvinna 52 år, 3 barn, bröstförstoring Motiva Round 335 cc bakom muskeln.

Före

efter

Kvinna 22 år, bröstförstoring Motiva Ergonomix 550 cc bakom muskeln.

Före

efter

Kvinna 35 år, 2 barn. Gått ner 45 kg efter gastric bypass, ankarlyft + bröstförstoring, Motiva Round 375 cc bakom muskeln.

Före

efter

Bröstreduktion

Kvinna 60 år, bröstreduktion. Reducering med 355 gr/sida.

Före

efter

efter

Kvinna 62 år, bröstreduktion. Reducering med ca 300 gr/sida.

Före

efter

efter

Kvinna 51 år, bröstreduktion 500 gr/sida. Besvär från nacke och axlar försvann efter operation.

Före

efter

efter

Bukplastik

Kvinna 47 år, 2 barn, bukplastik med förstärkning av längsgående bukmuskelatur och fettsugning 900 ml.

Före

efter

efter

vi utför:

Rekonstruktiv kirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi behandlar konkreta sjukdomstillstånd såsom cancer, missbildningar och skador som t.ex. brännskador, tillstånd som fordrar kirurgisk behandling. Rekonstruktiv plastikkirurgi genomförs många gånger inte på privata kliniker utan på sjukhus. I vår verksamhet förekommer bl.a. excision av hudtumörer, korrigering av öronmissbildningar, ärrplastiker efter olika typer av skador samt rekonstruktion efter bröstcancer. Oavsett av vilken anledning du söker till oss så kommer vi erbjuda dig bästa möjliga service och en hög kompetens på de tjänster vi erbjuder.

Estetisk kirurgi

Estetisk kirurgi är som regel ej förknippad med sjukdom utan motiveras snarare av medfödda eller senare utvecklade besvär från någon del av kroppen. Inte sällan uppträder dessa problem som en normal effekt av åldrande. Besvär som inte på något sätt skall negligeras eller bedömas som ytliga eller kosmetiska. Att behöva lida av att ens ansikte ständigt utstrålar trötthet, att skämmas för sin slappa mage eller för sina hängiga bröst efter barnafödande och amning, att alltid försöka dölja ett handikapp bidrar inte till större kvalitet på livet.
Ledstjärnan för vårt arbete är att optimera patientens livskvalitet, såväl fysisk som psykisk. Vår ambition är att bemöta patienten med förståelse och kunskap samt att utföra de åtgärder som behövs på basen av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår målsättning är ett resultat som under givna förutsättningar motsvarar patientens förväntan. Vårt mål – nöjda patienter.

Information angående Coronapandemin.

Verksamheten på Plastikkirurgen Sophiahemmet följer de råd och anvisningar som ges av Folkhälsomyndigheten m.fl. Våra öppettider och mottagningar fungerar som vanligt och vi har fortsatt operationsverksamhet som tidigare.

Med hänsyn till risken för smittspridning flyttar vi en del av våra efterkontroller till ett senare datum. Vår personal är ej i arbete vid tecken på förkylning. Vi uppskattar att du följer allmänna råd och inte besöker oss om du inte känner dig helt frisk.

För ytterligare information och rådgivning ber vi dig kontakta oss på tel 08-210101. Du kan även inhämta information på Sophiahemmets hemsida www.sophiahemmet.se/sjukhus.