Nyfiken på näsoperation?

Det finns många orsaker till att man är nyfiken på en näsoperation. Näskirurgi är ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen bland både män och kvinnor. Näsan har stor betydelse för vårt utseende eftersom den sitter mitt i ansiktet och får mycket uppmärksamhet. Vissa vill ändra dess storlek och form, andra vill korrigera en bruten näsa. Vi på plastikkirurgen.com har sammanställt en guide för dig som är intresserad av att genomgå en näsplastik.

Leende man och kvinna efter näsoperation

Det första steget vid en näsoperation är en konsultation där du berättar vilka önskemål du har. Du får samtidigt information av din plastikkirurg och sköterska om hur ingreppet går till hur eftervården planeras. Vid konsultationen tar sköterskan ett foto av din näsa framifrån och i profil. Läkaren gör under någon av följande dagar en datasimulering av dina bilder där de förändringar du önskar blir utförda. Bilderna skickas till dig per mail utan kostnad. Under den initiala konsultationen får du även information om vad ingreppet kommer att kosta.

Hur går en näsoperation till?

Oftast görs en näsoperation under narkos men ibland vid mindre ingrepp och när patienten så önskar gör man operationen under lokalanaestesi. Lite beroende på vad som skall åtgärdas används olika tekniker. I de flesta fall görs en liten incision i huden mellan näsöppningarna varvid man kan skjuta upp huden och få tillgång till näsans brosk och ben. Därefter görs de justeringar av brosk- och ben som man kommit överens om. Efter att såren slutits med tunna trådar appliceras ett förband över näsan ibland med ett gipsliknande stöd över näsan. Det enda ärret som blir ligger mellan näsöppningarna och blir som regel mycket diskret. Operationen utförs som dagkirurgi och patienten kan lämna sjukhuset efter ett par timmar. Första återbesöket sker efter en vecka då bandaget byts och stygnen tas bort.

Smärta och risker vid näsoperation

Gör operationen ont eller finns det risker med en näsplastik? De flesta patienter upplever inte att ingreppet gör ont, men några upplever lätt till måttlig smärta. Den svullnad som uppstår vid ingreppet avtar successivt efter operationen. Vid slutkontrollen efter ett år har svullnaden försvunnit och man har ett resultat av ingreppet. Riskerna eller komplikationerna vid näskirurgi är små. Det finns inga stora kärl och inga stora nerver som kan skadas. Om antibiotikaprofylax ges är risken för infektioner mycket små.

Med alla kirurgiska ingrepp är det viktigt att förutom god mental och fysisk hälsa ha realistiska förväntningar på resultatet. Om detta skulle avvika från det önskade finns alltid möjlighet till kompletterande åtgärder i form av en sekundär näsplastik.

Påverkar en näsoperation andningen?

Andningsförmågan och luktsinnet påverkas inte av näsplastik.

Hur mycket kostar en näsoperation?

Vi har sammanfattat vad som påverkar priset för en näsoperation nedan:

  1. Hur omfattande operationen är, det vill säga hur lång tid den tar och om det är några speciella svårigheter.
  2. Om ingreppet sker under narkos eller med lokalbedövning. Behöver en narkosläkare närvara vid ingreppet är kostnaden högre.
  3. Vilken klinik och vilken plastikkirurg du väljer att genomföra ingreppet. På Sophiahemmet i Stockholm genomför Leif Gylbert (plastikkirurg på plastikkirurgen.com) många operationer under året, vilket gör det möjligt att erbjuda fördelaktiga priser och bibehålla hög kvalité.

Vill du veta mer om ingreppet? Läs mer om näsplastik här.

På Sophiahemmet utför Leif Gylbert näsoperationer som är möjliga att delbetala via Human Finans.Logga för human finans för delbetalning av plastikkirurgi


Information angående Coronapandemin.

Verksamheten på Plastikkirurgen Sophiahemmet följer de råd och anvisningar som ges av Folkhälsomyndigheten m.fl. Våra öppettider och mottagningar fungerar som vanligt och vi har fortsatt operationsverksamhet som tidigare.

Med hänsyn till risken för smittspridning flyttar vi en del av våra efterkontroller till ett senare datum. Vår personal är ej i arbete vid tecken på förkylning. Vi uppskattar att du följer allmänna råd och inte besöker oss om du inte känner dig helt frisk.

För ytterligare information och rådgivning ber vi dig kontakta oss på tel 08-210101. Du kan även inhämta information på Sophiahemmets hemsida www.sophiahemmet.se/sjukhus.