Det finns olika typer av bröstlyft beroende på hur mycket brösten har sjunkit ned. Den minsta åtgärden är s.k. vårtlyft varvid hud tas bort runt vårtgården ffa på ovansidan. Ärr blir det endast runt vårtgården. Den mest omfattande åtgärden är samma operation som vid bröstreduktion men all körtel och fettväv lämnas kvar. Ärret blir som ett ankare. Mindre bröstlyft görs i lokalanaestesi, större utförs under narkos.