Nytt lagförslag om höjd medicinsk kompetens hos plastikkirurger

Nya regler kring plastikkirurgiska ingrepp

I oktober kom regeringen med ett nytt lagförslag gällande skärpt medicinsk kompetens inom plastikkirurgi och injektionsbehandlingar (SVT 2019-10-02). Med mål att minska kompetensbristen föreslås bland annat att estetiska kirurgiska ingrepp endast får utföras av legitimerade specialistläkare, samt att injektionsbehandlingar, såsom fillers, endast får utföras av läkare och sjuksköterskor. Dessa krav ser vi hos Plastikkirurgen på Sophiahemmet som en självklarhet. Vi sätter alltid våra patienters säkerhet och välmående främst.

Att välja plastikkirurg och klinik är ett av det viktigaste valen för patienten och resultatet. En plastikkirurg kan utföra livsförändrande resultat som för många människor gör livet enklare. Men i för många fall har kompetens och säkerhet svikit vilket har givit patienter förödande följder. Som ett steg i rätt riktning vill regeringen införa en ny lag som stärker patientsäkerheten.

För dig som funderar på plastikkirurgi och val av plastikkirurg

Som patient kan du undvika riskerna genom att vända dig till kliniker som har lång erfarenhet, hög kompetens och säkerhet. Hos oss på Plastikkirurgen på Sofiahemmet ser vi gärna att du bokar in en konsultation med Dr. Leif Gylbert leg läk, specialist i plastikkirurgi som kommer att informera dig om hur det går till att utföra ett ingrepp hos oss, samt svarar på alla dina frågor och erbjuder dig den säkerheten som varje enskild person borde ha rätt till. Dr. Leif Gylbert har dedikerat en stor del av sitt liv till att utvecklas inom läkaryrket med inriktning på plastikkirurgi, och har tusentals operationer i ryggen. 

Anledningarna till att man väljer att göra ett plastikkirurgiskt ingrepp är olika. Eftersom det är ett stort och omfattande beslut är det viktigt att man känner sig säker på sitt val. Många av våra patienter har funderat på ingreppet under en längre tid och vänder sig sedan till oss för att få mer kunskap och utforma en personanpassad plan. Läs mer om vad våra ingrepp innebär och vad som är bra att veta inför din operation här.

Är alla plastikkirurger legitimerade läkare?

En plastikkirurg är alltid en legitimerad läkare med specialistutbildning i plastikkirurgi, då plastikkirurgi är en specialistutbildning precis som thoraxkirurgi, neurokirurgi etc. Men det finns icke plastikkirurgiskt utbildade individer som brukar kalla sig ”estetiska kirurger” eller ”skönhetskirurger”, de har dock ingen specialistutbildning. Efterfrågan på plastikkirurgiska ingrepp har ökat senaste åren. Trots att det handlar om avancerade operationer som kräver hög kompetens behöver klinikens estetiska kirurg inte vara legitimerad eller specialistläkare. Socialstyrelsen (Publikation 2018-10-21) har lämnat in en sammanställning från förra årets undersökning som lyfter bristerna inom branschen, och nu ska reglerna skärpas. Regeringen vill stifta en lag som reglerar vilka som får erbjuda plastikkirurgiska ingrepp. 

Ny lag för plastikkirurger som stärker patientsäkerheten

Regeringen vill höja säkerheten med en ny lag som planeras gå i bruk i början på 2021. Plastikkirurgiska ingrepp ska ske under mer kontrollerade former och en plastikkirurg måste ha specialistutbildning i plastikkirurgi för att utföra ingreppen. Lagen ska även höja patientsäkerheten genom att det införs en åldergräns på patienterna. Utrustning och lokal måste också hålla en kravställd standard och kirurger skall ha tecknat en obligatorisk försäkring i enlighet med patientskadelagen.

Woman preparing for a plastic surgery

Vill du veta mer om ingreppet? Läs mer om våra ingrepp här.

På Sophiahemmet utför Leif Gylbert näsoperationer som är möjliga att delbetala via Human Finans.

Logga för human finans för delbetalning av plastikkirurgi

Information angående Coronapandemin.

Verksamheten på Plastikkirurgen Sophiahemmet följer de råd och anvisningar som ges av Folkhälsomyndigheten m.fl. Våra öppettider och mottagningar fungerar som vanligt och vi har fortsatt operationsverksamhet som tidigare.

Med hänsyn till risken för smittspridning flyttar vi en del av våra efterkontroller till ett senare datum. Vår personal är ej i arbete vid tecken på förkylning. Vi uppskattar att du följer allmänna råd och inte besöker oss om du inte känner dig helt frisk.

För ytterligare information och rådgivning ber vi dig kontakta oss på tel 08-210101. Du kan även inhämta information på Sophiahemmets hemsida www.sophiahemmet.se/sjukhus.